Sistem za podporo odločanju pri vodenju proizvodnje (AK3a-4)

Cilj projekta je identificiranje ključnih kazalnikov učinkovitosti za proizvodnjo in zasnova ter specifikacije programskega modula, integriranega v informacijski sistem za vodenje proizvodnje, katerega realizacija ima kot identificirana tržna niša velike možnosti za uveljavitev na domačem in tujem trgu.

Projekt delno financira EU