Projektno vodenje v sistemu naročil (AK3a-6)

Namen projekta je analizirati obstoječe stanje vodenja individualne proizvodnje in osvajanja novih izdelkov, pregledati obstoječe metode za vodenje projektov individualne proizvodnje ter izdelati splošen model za projektno vodenje obeh vrst naročil in izvesti ustrezne simulacije.

Projekt delno financira EU