Vizija

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov ima jasno vizijo z globalnim ciljem povečati konkurenčnost podjetij izvajalcev in podjetij uporabnikov z novim razvojem in uvajanjem tehnologije vodenja.

Izvajalci oziroma ponudniki storitev in opreme so mala in srednja podjetja (večinoma povezana s tujimi partnerji), ki obvladujejo ključne tehnologije in uspešno delujejo predvsem na domačem trgu. Njihovo vlaganje v razvoj je relativno majhno, za resnejši prodor na tuji trg pa nimajo kritične mase znanja in kadrov. Na univerzah in institutih obstajajo jedra s solidnim teoretičnim znanjem ter tudi določenimi tehnološkimi in aplikativnimi izkušnjami, katerih delo pa je premalo usmerjeno in premalo povezano s problemi izvajalcev in uporabnikov. Navedeno stanje ne omogoča izkoriščanja vseh prednosti oziroma učinkov, ki jih ta tehnologija prinaša gospodarstvu.

Ugotavljamo, da predstavlja presek naše tradicije in znanj ter razvojno-tehnološki potencial področja realno razvojno priložnost, ki lahko pomeni trajno konkurenčno prednost članov tehnološke mreže in prednost Slovenije na globalnem trgu. Večji tehnološki preskok, ki bi to omogočil, je mogoče doseči le z združevanjem kapitala, dodatno podporo države in skupno strategijo, ki aktivira kadrovski potencial v ključnih smereh razvoja in s smiselno usmerjenimi napori prav v okviru tehnološke mreže.

V prihodnosti smo si tako postavili strateške in operativne cilje ter strateške usmeritve, ki so podrejeni globalnemu cilju.