Sodobne regulacijske metode (AK3a-1)

Projekt vključuje iskanje naprednih tehnoloških rešitev za tri izbrana najbolj zanimiva problemska področja zahtevnih regulacijskih problemov uporabnikov. Delo obsega analizo problematike posameznega procesa, izdelavo ustreznega koncepta vodenja, izbiro oziroma razvoj potrebnih regulacijskih metod ter razvoj regulacijskega sistema

Projekt delno financira EU