Koristi sodelovanja za slovenska podjetja

  • sodelovanje na predkonkurenčnih raziskavah,
  • organizirano pridobivanje sredstev za skupne projekte,
  • spodbujanje poslovnega sodelovanja na tujem trgu na posameznih nišnih področjih,
  • operativna podpora članicam pri razpisih in marketingu:

- informiranje o dogodkih,

- pomoč pri razpisih v okviru želja,

- osnovna podpora pri skupnih sejmih.

  • mreža spodbuja sodelovanje oblikovanja skupnih projektov.