I3E - Pospeševanje inovacij na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov z medsebojnim povezovanjem

 

 

Domov > Projekti > I3E

Osnovni podatki o projektu I3E

V juniju 2009 je začel teči triletni projekt »Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sector through Networking - I3E«, ki je bil v ostri konkurenci izbran za sofinanciranje v okviru evropskega programa »South East Europe-Transnational Cooperation Programme«

V konzorciju izvajalcev projekta je dvanajst skrbno izbranih partnerjev (Industrial Systems Institute iz Grčije – koordinator projekta, Austrian Academy of Sciences in Ecoplus - the Business Agency of Lower Austria iz Avstrije, Foundation - Cluster of Information and Communication Technologies in Technical University of Sofia iz Bolgarije, Romanian Association for Electronic and Software Industry iz Romunije, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan iz Slovenije, Regional Development Fund of the Region of Western Greece iz Grčije, Italian Executives Alliance iz Italije, University of Kragujevac iz Srbije in Odessa National Polytechnic University iz Ukrajine) iz osmih držav območja Jugovzhodne Evrope, kar zagotavlja učinkovitost dela in doseganje predvidenih rezultatov projekta. V projektu sodelujeta tudi dve slovenski raziskovalni organizaciji in sicer Institut Jožef Stefan iz Ljubljane in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Področje Jugovzhodne Evrope in domicilna mesta partnerjev v projektu I3E

Z delom na projektu bo projektna skupina predvidoma dosegla naslednje rezultate:

Rezultati projekta bodo zanimivi za različne raziskovalno-razvojne, strokovne in druge ciljne skupine iz akademske sfere, industrije in javne uprave, predvsem:

S predvidenem mreženjem, organizacijo namenskih delavnic in konferenc ter sprotno predstavitvijo tekočih rezultatov projekta nameravamo povezati različne raziskovalne skupine z območja Jugovzhodne Evrope v doseganje kritične mase raziskovalcev in skupne raziskovalne prioritete na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov. Hkrati ocenjujemo, da bomo v sodelovanju z različnimi ministrstvi, agencijami in drugimi javnimi službami s pripravo in promocijo usklajenih strateških  raziskovalnih usmeritev in metodoloških priporočil za učinkovit prenos raziskav v inovacije lahko prispevali k vsebini nacionalnih in mednarodnih strateških razvojnih dokumentov in razpisov na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov.

NA VRH  |  NAZAJ