Tehnologija vodenja procesov

Tehnologija vodenja procesov obsega znanja, orodja in gradnike, ki so potrebni za to, da učinkovito in kvalitetno načrtujemo, gradimo, vpeljujemo in vzdržujemo sisteme za vodenje.

Domov > Tehnološka mreža TVP

Tehnologija vodenja procesov (TVP)

je infrastrukturna tehnologija, ki nastopa v različnih področjih človekovega delovanja. Gre za t. i. “skrito” tehnologijo, ki je prisotna v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi ali procesu, zato je njen potencial in vpliv zelo velik. Združuje avtomatizacijo, informatizacijo in kibernetizacijo procesov in ima dokazano velike in multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo. Njena uporaba med drugim vpliva na:


Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP)

je skupek podjetij in inštitucij znanja, ki oblikujejo in zasledujejo skupen poslovni cilj. Področje delovanja tehnološke mreže TVP obsega celotno piramido vodenja procesov v podjetju (procesni, nadzorni in proizvodni nivo) in na tej osnovi je oblikovanih sedem prednostnih smeri razvoja TVP:

NA VRH  |  NAZAJ