2. Nacionalna delavnica Tehnoloških mrež Slovenije

Na Drugi nacionalni konferenci Tehnoloških mrež Slovenije je sodelovalo okrog 150 predstavnikov podjetij, javne raziskovalne sfere in zainteresirane javnosti; na popoldanski delavnici pa okrog 40 udelžencev. Obravnavane teme na konferenci so vzpodbudile močan odziv občinstva; na popoldnaski delavnici pa izredno angažirano in kreativno sodelovanje. Sklepi so pomembno vodilo tako za člane tehnološke mreže kot za druge dejavnike, ki sodelujejo pri vzpodbujanju tehnološkega razvoja Slovenije in pri povezovanju javne raziskovalne sfere in privatnega gospodarskega sektorja pri takih aktivnostih in projektih.

Program konference:

9.00 – 9.45

Pozdrav in uvodni nagovori predstavnikov gospodarstva, raziskovalnih ustanov in države: »Tehnološke mreže in nacionalni tehnološki cilji«,

Stojan Petrič, predsednik družbe Kolektor Group
prof. dr. Tomaž Slivnik, dekan Fakultete za elektrotehniko, UL
prof. dr. Janez Možina, državni sekretar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

9.45 – 11.15

Evropske tehnološke platforme in Tehnološke mreže v Sloveniji

mag. Mateja Mešl, podpredsednica GZS

Ekonomske in socialne reforme v luči spodbujanja konkurenčnosti

prof. dr. Jože P. Damijan, vodja vladnega odbora za reforme

Ključne tehnologije za Evropo in Slovenijo,

prof. dr. Peter Stanovnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja

11.30 – 13.00

Predstavitev dosežkov, aktivnosti in načrtov tehnoloških mrež v Sloveniji

prof. dr. Janez Bešter, ICT
prof. dr. Igor Emri, IPMT
dr. Zoran Marinšek, TVP
prof. dr. Aleš Mrhar, MBF

14.00 – 16.00

Delavnica: »Inovacijska platforma« za konkurenčnost Slovenije v globalni tekmi,

sodelujejo direktorji podjetij in raziskovalnih ustanov, članic tehnoloških mrež, uporabnikov tehnologij in drugi zainteresirani.

 

 

Poudarek predstavitve tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov je bil na tekočih dosežkih, aktivnostih in načrtih mreže. Predstavitev je obsegala naslednje točke:

 • Za uvod
 • Strateški načrt razvoja TVP 2004-2008
 • Celoviti projekt ESRR: Sodobne tehnologije vodenja za povečanje konkurenčnosti
 • Center odličnosti za sodobne tehnologije vodenja
 • Problemi in zaključek

Udeleženci konference so prejeli:

 • materiale s predavanji in predstavitvami govorcev, 
 • brošuro Tehnološke mreže Slovenije v slovenščini. Predstavljena pa je bila tudi angleška verzija brošure, ki je bila pripravljena in izdana v okviru 2.nacionalne konference.

Vsi skupni materiali in materiali mreže TVP so v arhivu in na voljo, uporabljeni pa bodo tudi kot orodje za promocijo idej in aktivnosti tehnološke mreže.

Na konferenci je sodelovalo tudi več prestavnikov sredstev javnega obveščanja (Dnevnik, Delo, itd.), za katere pričakujemo, da bodo obvestili javnost o dogodku; dogovorjeno pa je tudi poročilo s konference v reviji Podjetnik. Celovit pregled in vtis o odmevnosti konference bo možen po primernem časovnem odmiku.

datum in kraj:  26. oktobra v Ljubljani, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13

Organizatorji 2. Nacionalne konference tehnoloških mrež so bili:

 • Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP) 
 • Tehnološka mreža Informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT)
 • Tehnološka mreža za nove materiale (IPMT) 
 • Tehnološka mreža za Biotehnologijo in Farmacijo (MBF) 

ob sodelovanju : 

 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Galerija

NA VRH  |  NATISNI STRAN